הרכב תעודת הבגרות

במדינת ישראל, תעודת הבגרות מוענקת על ידי משרד החינוך לבוגרי בתי ספר תיכוניים ונבחני חוץ, אשר סיימו בהצלחה את כל בחינות הנדרשות לצורך קבלתה. כלומר, תעודה זו מעידה על סיום מוצלח של חוק לימודי התיכון עם תכני הלימוד הכלולים בהם. בנוסף, היא מהווה חלק ממרכיבי הקבלה למוסדות אקדמיים, ודרישת סף מטעם מקומות עבודה רבים.

הרכבה של תעודת הבגרות

לתעודת בגרות יש מבנה קבוע הכולל את פרטיו האישיים של מקבלה, ושמו של המוסד בו בוצעו הבחינות. כמו כן, היא מכילה את רשימות מקצועות הבגרות בהן נבחן האדם, ומצוינים גם מספר נקודות הבגרות וגובה הציון שהתקבל עבור כל מקצוע.

היקף היחידות והמקצועות

על מנת לקבל תעודת בגרות יש צורך בציונים עוברים של 20 יחידות לימוד לכל הפחות עבור מסלול עיוני, ולפחות 21 יחידות לימוד עבור הלומדים במסלול טכנולוגי. נקודות אלו נפרסות בין מקצועות חובה לבחירה, כשישנם 7 מקצועות חובה שעבור כל אחד מהם מוגדר מינימום יחידות, ולפחות אחד מהם הינו ביחידות מוגברות. מקצועות אלו כוללים בגרות במתמטיקה, אנגלית, ספרות, היסטוריה, תנ"ך, אזרחות והבעה עברית. כמו כן, הרכב תעודת בגרות מחייב שאחד ממקצועות הבחירה יהיה תחת הגדרת מקצוע כללי, וזאת ברמה של 2 יחידות לפחות.

משמעות יחידות הבגרות

מספר היחידות עבור כל בחינה בתוך הרכב תעודת בגרות נע בין יחידה אחת עד ל- 5 יחידות לימוד. יחידות אלו מעידות על רמת הקושי של הבחינה, היקף החומר ושעות הלימוד, כשלרוב כל יחידת בגרות מעידה על 80 שעות לימוד כיתתיות.

משמעות ציון הבגרות

חשוב לדעת כי ציוני תעודת בגרות שהועברו במסגרת בית ספר תיכון משקפים לא רק את הציון בבחינה עצמה. ציונים אלו מהווים שקלול של ממוצע ציוני בחינות בגרות חיצוניות ביחד עם ציונים פנימיים בית ספריים, המכונים ציוני מגן ויכולים לכלול ציוני בחינות פנימיות, עבודות וגם השתתפות בשיעורים והכנתם של שיעורי בית. כפועל יוצא מכך, הציון הסופי של תעודת הבגרות נחלק באופן שווה בין ציוני בחינות בגרות חיצוניות לבין ציוני מגן בית ספריים פנימיים.

הוצאתי 94 בבגרות במתמטיקה !
אני מ:
אני מעוניין בבגרות ב:
עשיתי בעבר:
שעות שאני רוצה להשקיע ביום :
הכי חשוב לי בלימודים:
שם מלא: *
טלפון: *